Kamuiscileri.net

Belediyeler ve Belediye Şirketlerinde Disiplin Hükümleri Hangi Kamu Görevlisi İçin Uygulanacaktır? Ceza-i Hükümlerin Uygulanması Nasıl Olacaktır?