Kamuiscileri.net

Gazeteler Sağlık Verisi Yayımlayabilir mi? İlgili Kişinin Açık Rızası Olmadan Yayımlanan Sağlık Verileri İçin Cezai Yaptırım Uygulanabilir mi?