Kamuiscileri.net

Kişisel Sağlık Verileri Hangi Şartlarda İşlenebilir? Cinsiyet Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Ver midir?