Kamuiscileri.net

kişisel veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında idari tedbir uygulanabilir mi