Kamuiscileri.net

Veri İşleyen Tarafından Bir İhlal Gerçekleşmesi Durumunda Sorumluluk Kimde Olacaktır?