Kamuiscileri.net

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Aynı Kişi Olabilir mi? Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Aynı Kişi Olduğunda Sorumluluk Nasıl Belirlenecek?